Tato záměna obsahu se pochopitelně odehrává na úkor spotřebitele. „Převážnou část vzorků SZPI odebrala v provozovnách obchodních řetězců, které jsou významně zastoupeny na trhu v ČR,“ informoval Štoll.

Pokud jde o zjištěné prohřešky, jednalo se například o přidání cukrů cizích pro med, například sirupů. Dále pak bylo zjištěno barvivo karamel E150d nebo nadlimitní aktivita enzymu diastáza, která štěpí škrob.

Jak Štoll připomněl, med je totiž přírodní produkt, u kterého příslušná vyhláška zakazuje příměs jakékoli jiné látky s výjimkou jiného druhu medu.

Zákaz prodeje a sankce

Devět nevyhovujících vzorků pocházelo od výrobce JSG med, a. s., dva nevyhovující vzorky dodala na trh firma Grocery CZ, s. r. o., a jeden vzorek pak výrobce Alnatura GmbH. „SZPI zakázala uvádět nevyhovující šarže do oběhu a s prodejci zahájí správní řízení o uložení sankce,“ doplnil Štoll.

Důvodem mimořádné kontrolní akce byla podle Štolla nevyhovující zjištění z minulých kontrol a časté podněty adresované na SZPI, které se týkaly podezření na falšování medů. V roce 2012 nevyhovělo požadavkům vyhlášky téměř 50 procent medů, které SZPI odebrala v maloobchodní síti.