Výsledek za první pololetí je ve srovnání s loňským rokem o zhruba deset procent nižší, což je v souladu s finančním plánem podniku pro rok 2013.

„Nejvýznamnější vliv na tvorbu hospodářského výsledku měly ceny dřeva na trhu, které dosahovaly nižší úrovně než v prvním pololetí roku 2012,“ uvedl Boublík s tím, že 92 procent výsledku je tvořeno hlavní činností podniku, tedy lesnickou činností.

Ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, který je pověřený řízením podniku, uvedl, že LČR prokazují, že jsou stabilní a ekonomicky soběstačnou firmou, nezávislou na státním rozpočtu. „Čím lepších hospodářských výsledků dosahujeme, tím více budeme moci státu odvádět z vytvořených zisků. Jen letos očekáváme nad rámec našich řádných daňových povinností další odvody v řádech miliard korun,“ uvedl Gaube.

Ceny dřeva i restituce

LČR již letos v únoru oznámily, že za celý letošní rok čekají pokles zisku na 3,7 miliardy korun. Pokles zdůvodnily církevními restitucemi, stagnací cen dřeva a snížením finančního majetku podniku odvodem šesti miliard korun do státního rozpočtu. Lesy ČR blokují pro církevní restituce přibližně 142 tisíc hektarů lesních pozemků. Je to asi 11 procent lesů, na kterých hospodaří.

Loňský rekordní hrubý zisk ve výši 5,48 mld. korun zařadil LČR na osmé místo společností odvádějících státu nejvíce finančních prostředků na dani z příjmu právnických osob za rok 2012, který každoročně vyhlašují Ministerstvo financí ČR a Generální finanční ředitelství.

Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 miliónu hektarů lesního majetku, což představuje šestinu plochy České republiky a zhruba polovinu lesů v ČR.