Češi, Maďaři, Poláci a Slováci se vesměs shodují, že stávající ekonomická situace jejich zemí není příliš dobrá. Relativně nejspokojenější jsou v tomto ohledu Poláci, 18 procent z nich vnímá situaci své země jako dobrou. V ostatních státech jde o dvě až čtyři procenta respondentů.

Hodnocení současné ekonomické situace (v procentech)
 ČRPolskoMaďarskoSlovensko
velmi dobrá 0 0 0 0
dobrá 5 18 2 4
ani dobrá, ani špatná 25 37 24 23
špatná 47 33 55 44
velmi špatná 22 7 17 29
neví 1 5 2 0
zdroj: CVVM

Nejhůře vnímají stávající situaci Slováci (73 procent) následovaní Maďary (72 procent), Čechy (69 procent) a Poláky (40 procent). Zbývající procenta lidí vnímají situaci neutrálně, případně nemají na věc jasný názor.

Při pohledu na očekávání, která respondenti mají do budoucna, je zřejmé, že největšími pesimisty jsou Češi. Zhoršení očekává 60 procent z nich, zatímco mezi Slováky má takovéto očekávání 46 procent lidí, v Maďarsku 39 procent a v Polsku třetina občanů.

Očekávaný vývoj ekonomické situace (v procentech)
 ČRPolskoMaďarskoSlovensko
velmi se zlepší 0 1 0 0
trochu se zlepší 6 13 14 10
nezmění se 28 44 43 38
trochu se zhorší 41 29 29 28
velmi se zhorší 19 4 10 18
neví 6 9 4 6
zdroj: CVVM

Zatímco v okolních státech věří ve zlepšení od deseti do 14 procent lidí, v ČR má pozitivní očekávání pouze šest procent dotazovaných. Okolní národy vesměs nejčastěji předpokládají, že se situace příliš měnit nebude.

Očekávaný vývoj materiálních životních podmínek domácnosti (v procentech)
 ČR Polsko Maďarsko Slovensko
velmi se zlepší 0 2 1 1
trochu se zlepší 7 16 12 11
nezmění se 42 63 46 52
trochu se zhorší 34 15 27 21
velmi se zhorší 11 4 9 7
neví 6 0 5 8
zdroj: CVVM

Obavy z budoucnosti se u Čechů projevují i stran materiálních podmínek jejich domácností. Ačkoliv při hodnocení nynějšího stavu převažuje u respondentů všech národů neutrální hodnocení (v rozmezí 40 až 49 procent), při pohledu do budoucnosti jsou největšími skeptiky opět Češi. Zhoršení očekává 45 procent z nich, zatímco stejně pesimistický postoj má jen 36 procent Maďarů, 28 procent Slováků a 19 procent Poláků.

Kdo sbíral data
C E O R G (The Central European Opinion Research Group) zahrnuje tři instituce zabývající se výzkumem veřejného mínění v ČR (CVVM) v Maďarsku (TÁRKI) a v Polsku (CBOS). Na Slovensku sběr dat realizovala agentura FOCUS.