Podle ČOI provedli brněnští inspektoři kontrolu ve Student Agency a na webových stránkách společnosti a došli ke zjištěním, která nasvědčují porušování zákona o ochraně spotřebitele. Zahájili proto správní řízení, ve kterém mohou uložit pokutu až do výše pěti miliónů korun. „ČOI se tím zabývá,“ uvedla pro Novinky mluvčí inspekce Miloslava Fléglová.

„Student Agency nemá od České obchodní inspekce žádnou informaci o tom, že by s námi zahájila správní řízení v jakékoli věci. Poskytli jsme již v minulém roce ČOI veškerou součinnost a informace, které byly potřebné k vysvětlení celé problematiky, a jsme tak připraveni učinit i nadále,“ uvedl pro Novinky mluvčí společnosti Aleš Ondrůj s tím, že Student Agency žádné zákony ani další pravidla neporušuje.

„Nesouhlasíme zároveň s tím, aby soukromý subjekt – časopis dTest – zveřejňoval informace způsobem, kdy překračuje svůj mandát a bez oprávnění hovoří jménem jiných institucí o jejich postupu při šetření jednotlivých kauz, aniž tato instituce o tom ví, či k tomu dala souhlas,“ ohradil se Ondrůj.

Letenky i s pojištěním

Podle dTestu tři tuzemské společnosti, které prodávají letenky, zahrnovaly do své nabídky automaticky i pojištění zákazníků. Takový postup je ovšem v rozporu s evropským nařízením, které říká, že zákazník si má sám zvolit, zda a jak chce být pojištěn. Na upozornění dTestu v létě 2012 zareagovala nejprve společnost Asiana.cz, která provozuje server letuska.cz. Následně svůj prodej upravila tak, aby odpovídal předpisům.

Další dvě společnosti – Student Agency a Čedok – podle dTestu v nezákonném způsobu prodeje pokračovaly. „Začátkem října proto podalo sdružení dTest podnět příslušným inspektorátům obchodní inspekce,“ informoval Miloš Borovička z dTestu s tím, že pražský inspektorát pochybení nezjistil, neboť Čedok následně své webové stránky upravil. „Pouze společnost Student Agency zůstala nečinná,“ doplnil Borovička.