„Těší mě, že Program švýcarsko-české spolupráce na české národní úrovni vhodně doplňuje podporu právě i v těch oblastech, které nejsou vůbec nebo jsou jen částečně kryty z dotací EU,“ sdělil ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09).

Policejní prezidium získalo prostřednictvím devíti projektů celkem více než 205 miliónů korun na zkvalitnění vybavení a činnosti Policie ČR. Díky tomu získá Policie ČR například nejmodernější informační technologie určené k předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti, či doposud chybějící tréninkové zařízení pro výcvik speciálních policejních jednotek zaměřených na boj s organizovaným zločinem, včetně terorismu.

„Jednou z priorit ČR, stejně jako ostatních rozvinutých demokratických zemí, je ochrana obyvatel proti všem formám organizovaného zločinu,“ připomněl Kalousek.

V rámci Partnerství bylo využito sto procent prostředků určených pro Česko, a to prostřednictvím 30 individuálních projektů, dvou programů a šesti fondů. Všechny projekty již vstoupily do realizační fáze, která potrvá nejdéle do roku 2017.