Plebiscit probíhá souběžně s prezidentskými volbami, k urnám může dorazit až 135 tisíc Plzeňanů. Referendum bude platit, pokud se ho zúčastní alespoň 35 procent voličů.

„Bylo by to první platné referendum ve velkém městě,“ řekl Právu Martin Marek z přípravného výboru referenda. Pokud dostatečné množství Plzeňanů vhodí do urny lístek se zaškrtnutým ANO, bude město bránit ve zmíněné lukrativní lokalitě nejen výstavbě Corsa, ale i jakéhokoli jiného obchodního zařízení.

Hlasovací místnosti pro referendum jsou ve velké většině případů ve stejných budovách jako pro prezidentské volby. Existuje ale osm výjimek, kde kvůli nedostatku vhodných prostor musejí lidé jinam. To se týká celkem 6335 voličů – v jednom případě je čeká při přesunu z jedné volební místnosti do druhé dvoukilometrová cesta.

Výsledek referenda by měl být znám v sobotu po 16. hodině.