ČR se zavázala vstupem do EU podnikat kroky k tomu, aby byla na přistoupení k eurozóně co nejdříve připravena. Stanovení termínu vstupu je však v kompetenci členského státu a závisí na míře jeho připravenosti. Případné neplnění kritérií konvergence nemá nyní pro ČR žádné přímé důsledky. Výjimkou je kritérium udržitelnosti veřejných financí.

Kritérium cenové stability není splněno kvůli zvýšení sazby DPH. V dalších letech by jej ale již plnit opět měla. "Cenový vývoj v ČR v letech 2013-2015 by měl být nicméně charakterizován mírnou inflací, která by měla zajistit plnění kritéria cenové stability," uvádí materiál.

Kritérium udržitelnosti veřejných financí ČR v současnosti neplní. Deficit veřejných rozpočtů bude pro letošek kvůli zaúčtování církevních restitucí činit pět procent HDP. Pro rok 2013 ale již MF počítá s jeho poklesem pod požadovaná tři procenta HDP. V případě veřejného dluhu, který spadá rovněž pod udržitelnost veřejných financí, ČR požadavky EU dlouhodobě splňuje. Pro letošek počítá MF s dluhem 45,5 procenta HDP, EU požaduje přitom dodržet 60procentní hranici.

Stanovení data vstupu do eurozóny se nedoporučuje 

Také kritérium dlouhodobých úrokových sazeb ČR nyní plní. I přes obtížně předvídatelný vývoj na finančních trzích se podle MF neočekávají tak významná rizika, která by zabránila plnění tohoto konvergenčního kritéria v následujících letech.

Vyhodnocení plnění kritéria stability měnového kurzu je možné teprve poté, co česká měna vstoupí do kurzového mechanizmu ERM-2 a bude stanovena centrální parita koruny k euru.

V materiálu, který vláda schválila před Vánoci, rovněž MF a ČNB nedoporučují prozatím stanovovat cílové datum vstupu do eurozóny.