Toaletní voda je ve skleněné lahvičce o objemu 55 ml s mechanickým rozprašovačem. Problém spočívá mimo jiné v tom, že uvedené složení výrobku na vnějším obale neodpovídá platným předpisům. „Některé ingredience jsou úplně vynechány, některé složky jsou uvedeny opakovaně v různých jazycích,“ uvedl hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta.

FOTO: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Zásadním nedostatkem této toaletní vody je přítomnost látky safrol. „Safrol může být obsažen v kosmetice pouze do hodnoty 100 ppm (dílů na jednu milióntinu – pozn. red.) ve finálním produktu ve formě přirozeného obsahu éterických olejů,“ sdělil Valenta. Testovaný výrobek ovšem éterický olej neobsahuje, takže se na něj podle hygienika uvedená výjimka nevztahuje.

Riziko pro spotřebitele v tomto případě spočívá v tom, že safrol může kontaktem s kůží nebo inhalací přestupovat do organismu, přičemž se jedná o látku „vyvolávající obavy z možných dědičných mutací v lidských zárodečných buňkách a současně o látku, u které se předpokládá u člověka karcinogenní potenciál,“ doplnil Valenta.