„Přestože dluhy českých domácností vzrostly za posledních deset let zhruba sedmkrát, podíváme-li se na míru zadlužení, patříme stále k nejspořivějším národům v Evropě,“ je přesvědčen Petr Kříž ze společnosti PwC ČR. Pozitivní je podle něj i to, že největší podíl na dluhu tvoří úvěry na bydlení, u nichž si banky pečlivě prověřují, zda dlužník bude schopný splácet.

„Současný vývoj úrokových sazeb je pro domácnosti příznivý, neměly by však zapomínat, že o moc nižší už být nemohou a v případě hospodářského oživení nebo růstu inflace je zřejmé, že půjdou nahoru,“ připomněl Kříž.

Pokud jde o zadluženost podniků, ta v devátém měsíci roku stoupla o 4,9 miliardy na 964,3 miliardy korun. Meziročně pak růst činil 16,6 miliardy korun.

„Podobně jako české domácnosti se chovají i tuzemské firmy, které jsou zvyklé se spoléhat více na vlastní kapitál, než tomu je u jejich konkurentů v západní Evropě. Na rozdíl od nich jsou tak méně zadlužené,“ sdělil Kříž.