Celkové příjmy systému meziročně stouply o 2,2 procenta na 220,391 miliardy, celkové výdaje o 1,4 procenta na 225,547 miliardy. Výdaje na zdravotní péči byly 217,653 miliardy a meziročně narostly o 1,5 procenta. Zůstatky na běžných účtech zdravotních pojišťoven k 31. prosinci 2011 byly 14,701 miliardy a meziročně klesly o 9,634 miliardy.

Ke konci loňského roku zajišťovalo služby osm zdravotních pojišťoven pro 10 403 553 pojištěnců. Příjmy po přerozdělení na jednoho pojištěnce byly 20 939 korun, u VZP 22 403 korun a u zaměstnaneckých pojišťoven (ZZP) 18 707 korun.

Nejvíc peněz na ústavní péči

V průměru za 6,07 miliónu lidí hradil pojistné stát, při měsíční platbě 723 korun to za rok bylo 52,717 miliardy korun. Od zahraničních zdravotních pojišťoven šlo do systému 455 miliónů, to je meziroční pokles o 88,3 procenta, výdaje do zahraničí činily 551 miliónů.

Největší díl vydání pojišťoven loni šel na ústavní péči, konkrétně 113,033 miliardy korun. Ambulance dostaly 58 miliard, za léky na recepty daly pojišťovny 34,134 miliardy. Na nákladnou péči šlo 46,749 miliardy a na prevenci 745 miliónů korun.