Nejvíce firemních bankrotů zaznamenalo odvětví služeb, které vede také v počtu firemních bankrotů za poslední rok. Nejrychlejší meziroční nárůst bankrotů je v odvětví zemědělství a stavebnictví, jak vyplývá z analýzy společnosti CCB – Czech Credit Bureau.

„Počet firemních bankrotů koncem roku bude pravděpodobně již druhým rokem vyšší než maximální hodnoty z přelomu tisíciletí. Podíl bankrotů fyzických osob podnikatelů za devět měsíců letošního roku dosahuje již 61 procent celkového počtu firemních bankrotů a jsou to právě tyto bankroty, které rychle zvyšují jejich celkový počet,“ odhaduje vedoucí analytického oddělení CCB Věra Kameníčková.

Nejvíce firemních bankrotů bylo v září vyhlášeno v Praze a v Moravskoslezském kraji. Nejméně pak v Karlovarském a v kraji Vysočina. Nejvíce bankrotů obchodních společností bylo v září vyhlášeno v odvětví služeb, nejméně pak v odvětví zemědělství. Za posledních 12 měsíců bylo nejvíce bankrotů vyhlášeno opět v odvětví služeb a v odvětví obchod a pohostinství.

Osobní bankroty

Pokud jde o osobní bankroty, těch bylo v září vyhlášeno 1410, což je o 218 méně než za srpen. Ve srovnání se zářím loňského roku to však bylo o 423 bankrotů více. „Za devět měsíců letošního roku bylo vyhlášeno 12 392 osobních bankrotů, což je o 803 bankrotů více než za celý loňský rok,“ doplnila Kameníčková.

V září bylo nejvíce osobních bankrotů vyhlášeno v Ústeckém kraji, nejméně pak v Libereckém kraji.