Podle listu The Wall Street Journal budou nějaké bezpečnostní změny potřebovat téměř všechny jaderné elektrárny v EU, aby byly schopné se vypořádat s neočekávanými událostmi.

Podle německého tisku se největší problémy objevily u francouzské elektrárny Fessenheim, kterou Paříž plánuje zavřít v roce 2016, a u českého Temelína. U obou  kontroloři našli "několik závažných kritických bodů", cituje Augsburger Allgemeine a další listy stanovisko Bruselu.

Podle rakouského listu Wirtschaftsblatt vykazují nedostatky i jaderná elektrárna Temelín a slovenské Bohunice a Mochovce.

Problémy mají i Dukovany

Dukovany, stejně jako Temelín, prý nejsou dostatečně vybaveny pro zvládání havárií. Navíc prý neexistují dostatečné plány pro takové nouzové případy, kdy je nutno jadernou elektrárnu zcela odstavit. Pro tyto případy prý české elektrárny nemají dostatečně vypracované směrnice pro management.

Dále prý chybí technická zařízení pro zamezení explozím vodíku při haváriích a také filtrové systémy pro odvzdušnění pláště reaktorů při přetlaku. V Temelíně by navíc potřebovaly opravit přístroje pro měření seismické činnosti, píše Wirtschaftsblatt.

Podobně jsou na tom podle rakouského listu slovenské jaderné elektrárny, až na to, že nemají problémy s nouzovými plány.

Zátěžové testy zkoumají, zdali je zhruba 140 existujících jaderných reaktorů v Evropě připraveno se vypořádat s takovými extrémními případy, jako jsou třeba útoky teroristů nebo ničivá zemětřesení.

Provést testy se EU rozhodla v reakci na nehodu v japonské jaderné elektrárně Fukušima v březnu loňského roku. Eurokomisař Günther Oettinger by měl závěrečnou zprávu o jejich průběhu i doporučeních, která z nich plynou, předložit unijním lídrům na říjnovém summitu. Už tento týden by ale ke zprávě měla proběhnout debata mezi komisaři.

"Znovu jsme ve světle Fukušimy posoudili všechny jaderné elektrárny v Evropě," uvedla Oettingerova mluvčí Marlene Holznerová.

Expertní skupina Ensreg, která je složená ze zástupců 27 členských zemí, prohlásila, že zatím nebyla se zprávou seznámena. "Komise Ensregu neposkytla žádný návrh sdělení. Avšak obsah návrhu byl znám některým členům Ensregu a tento návrh vyvolal v Ensregu zásadní problémy a obavy," uvedl šéf skupiny Tero Varjoranta.

Podle zprávy například žádná z 58 francouzských elektráren nesplnila mezinárodní standardy načrtnuté Mezinárodní agenturou pro jadernou energii (MAAE).