Podle informací z insolvenčního rejstříku dluží firmy skupiny LESS bankám za poskytnuté úvěry téměř 2,17 miliardy korun. Mají také závazky z faktoringových smluv zhruba 311 miliónů korun a závazky z bankovních záruk přibližně 493 miliónů korun. Dlužník chce úpadek řešit reorganizací, a to restrukturalizací pohledávek, prodejem části majetku a vydáním akcií, kterým by získal dodatečné prostředky.

Mezi věřitele patří například Česká spořitelna nebo skupina Agrofert Holding Andreje Babiše, která Mičánkově skupině poskytla úvěr 311 miliónů korun. Dlužník ho měl splatit do 30. září, což se nestalo.

LESS dlouhodobě kritizoval průtahy v tendru na těžbu a lesní práce. Škody vzniklé zpožděním tendru letos na jaře odhadl na 150 miliónů korun. Do platební neschopnosti firmu údajně přivedl i obchodní spor s Lesy ČR, který byl vyvolán nárůstem cen, za které státní podnik prodává dřevo odběratelům.

Loni holding dosáhl rekordního obratu 8,3 miliardy korun, historicky poprvé vykázal ztrátu ve výši téměř 43 miliónů korun. Předloni činily tržby holdingu téměř 5,7 miliardy korun.