„Určitá skupina lidí, kteří žijí na ulici, s úřady nekomunikuje, komunikovat nechce a ani se nezajímá o nabízenou pomoc. Sčítací komisaři nechodili po parcích ani pod mosty, nešlo o to zjistit, kolik je v Česku celkem všech bezdomovců,“ uvedl místopředseda ČSÚ Stanislav Drápal. Podle něj směřoval zájem na ty, kteří využívají služeb sociálních zařízení, kteří jsou ochotní komunikovat a nabízenou pomoc přijmout.

Nejvíce lidí bez domova bylo sečteno v Moravskoslezském kraji (2574), na druhém místě skončila Praha (1254) a na třetím Jihomoravský kraj (1156). Naopak nejméně lidí využívá služeb sociálních zařízení v Karlovarském (256) a Libereckém kraji (262). Celkem sebrali sčítací komisaři informace od 11 496 lidí, kteří byli podle dané metodiky označeni jako lidé bez domova.

Převažují nezaměstnaní muži

Mezi bezdomovci jednoznačně převládají muži. Většina sečtených jsou lidé svobodní nebo rozvedení. Z pohledu vzdělání je nejčetněji zastoupena skupina bezdomovců s výučním listem nebo se středoškolským vzděláním bez maturity.

Otázka na víru byla ve sčítání lidu dobrovolná, možnost neodpovědět využila téměř polovina bezdomovců. Velká část bezdomovců uvedla, že je bez náboženské víry, menší skupina pak uvedla, že věří, ale nehlásí se k žádné církvi ani náboženské společnosti.

Jednoznačně nejvíce je mezi bezdomovci staršími 15 let nezaměstnaných. Ze zhruba 4700 ekonomicky aktivních bezdomovců jich podle odvětví nejvíce působí ve zpracovatelském průmyslu, ve stavebnictví nebo v dopravě a skladování.