„Jsou-li sýry či masné výrobky nabízeny při teplotách o 10 až 20 °C vyšších, než doporučuje výrobce, popřípadě jsou v rozporu s veterinárními předpisy, může to být na pováženou,“ uvedl Duben.

Zákazníci by se ve vlastním zájmu měli zeptat na původ zboží, nebo na podmínky skladování a přepravy. Prodejci pak mají povinnost toto vše sdělit. „Pokud tak prodejci neučiní, nebo se ošívají a vymlouvají, je to pro zákazníky signál, že něco může být v nepořádku,“ doplnil Duben s tím, že v takovém případě lze kontaktovat místně příslušnou krajskou veterinární správu, která situaci prověří.

Podle mluvčího se nicméně kontroloři nesetkávají s problémy, které by znamenaly pro zákazníky vyložené zdravotní riziko. „Trhy fungují a jsou zákazníky oblíbené,“ je přesvědčen mluvčí.