Více než dvě třetiny dotázaných považují práci načerno za vhodné řešení, jednoznačně lepší než nezaměstnanost. Celkem 14 procent lidí by nelegální práci přijalo jen v nejvyšší nouzi a pouze dočasně. Devět procent lidí odmítá práci načerno z principiálních důvodů. Dalších šest procent má strach z tvrdých postihů v případě odhalení a zbylá čtyři procenta neví.

Z průzkumu vyplývá, že výrazná ochota podstupovat rizika a případné postihy spojené s nelegálním zaměstnáváním odráží současnou situaci na pracovním trhu. Jednou z příčin tohoto stavu je také nedostatečná podpora alternativních úvazků a tvorby nových pracovních míst ze strany státu.

Rizika pro všechny zúčastněné

Při nelegální práci člověk není chráněn pracovní smlouvou, nemá nárok na řádnou dovolenou ani nemocenskou a v případě odhalení mu hrozí postih až do 100 000 korun. Zaměstnavatel za něj navíc neodvádí příslušné odvody do státní pokladny, a může proto být potrestán až desetimiliónovou pokutou.

Podle zprávy ministerstva práce a sociálních věcí bylo v letošním prvním pololetí provedeno více než 95 000 kontrol zaměřených na nelegální práci, v jejichž důsledku bylo uloženo 1936 pokut v celkové výši 106,4 miliónu korun. [celá zpráva]