Od 1. září čekají pražskou dopravu změny. Některé linky zmizí, jiné přibudou, u množství spojů dojde k jejich sloučení. Podle Dopravního podniku hl. m. Prahy jsou změny součástí potřebné optimalizace, která by měla Pražanům přinést zjednodušení a zpřehlednění sítě linek, zkrácení a zatraktivnění cestovních dob, omezení nebo zrušení málo využívaných linek a odlehčení úseků metra nebo tramvají v centru.

Ne všichni s chystanými opatřeními ovšem souhlasí. Jasným důkazem jsou právě i nově se objevující nápisy na některých zastávkách. Ty pod logem dopravního podniku varují cestující, aby se připravili na nepříjemné změny.

Na zastávce Biskupcova se například dočtete následující: "Na tuto zastávku se od 1. září všichni nevejdete! Přinutíme vás tady víc přestupovat. Doufáme, že se rádi mačkáte."

Neobvyklý nápis na zastávce Biskupcova

Neobvyklý nápis na zastávce Biskupcova

FOTO: Novinky

Dopravní podnik na recesistické nápisy reaguje mírně. „Nestavíme se k těmto počinům nijak radikálně. Naši cestující mají určitě možnost se vyjádřit. Někdy je ale problematické místo, které si k výlepu svých sdělení zvolili. Stává se, že nápis překrývá důležité informace. Na takových místech samozřejmě výlepy odstraníme,“ uvedla Jana Velčická z tiskového oddělení Dopravního podniku hl. m. Prahy.

Na Biskupcově bude místo 19 projíždět pouze 16

„Konkrétně na tramvajové zastávce Biskupcova se zruší linka číslo 19, která jezdila z Hloubětína přes Palmovku a Želivského do Strašnic. Místo ní tudy bude projíždět linka číslo 16, která tramvaj číslo 19 nahradí v úseku Želivského – Lehovec,“ uvedl Filip Drápal z Ropid.

Důvodem této změny je podle Drápala nízká vytíženost obou tramvají v některých jejich úsecích. Málo obsazené úseky se proto zrušily a posílilo se spojení vedoucí přes nejvytíženější trasu od Palmovky do zastávky Želivského.

Kde najdete informace o změnách dopravních spojů

V provozu je nyní speciální facebooková stránka pod heslem Vždyť to jede jinam! Návštěvníci na ní postupně najdou všechny důležité informace o novém systému metropolitních linek, ale především budou mít možnost ptát se na připravované změny a diskutovat o nich.

Všechny potřebné informace o změnách a o nové síti metropolitních linek jsou pro veřejnost k dispozici jak na webu pražského dopravního podniku, tak na internetových stránkách organizace ROPID.

Bližší informace o změnách poskytují také operátoři informační linky dopravního podniku na čísle 296 191 817. Ta je zatím v provozu standardně od 7 do 21 hodin, ale jak se budou změny blížit, její provozní doba se ráno i večer prodlouží.

Kompletní jízdní řády tramvají, metra a autobusů od 1. září budou na internetu k dispozici v úterý 21. srpna, kdy zároveň začne fungovat vyhledávání spojení po prvním září.