Vodárenská společnost podle Rafaje chybovala, když ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek neuvedla, jakým způsobem dospěla k výsledkům posouzení zdůvodnění „mimořádně nízkých nabídkových cen uchazečů a vysvětlení nabídek uchazečů“. Tím se její postup stal nepřezkoumatelným a netransparentním, uvedl.

Vodovody a kanalizace Pardubice vyzvaly po otevření nabídek hned čtyři uchazeče ke zdůvodnění mimořádně nízkých cen.

„Podobně netransparentně si zadavatel počínal při posuzování vysvětlení některých nejasností, které si vyžádal od tří uchazečů. I zde chyběl jakýkoliv konkrétní popis toho, proč byla vysvětlení uznána za dostatečná,“ uvedl Rafaj.

Vodovody a kanalizace Pardubice už uzavřely smlouvu s vybranou firmou. Na rozhodnutí ÚOHS nečekaly. I toto Rafaj kritizoval. ÚOHS tuto skutečnost údajně zohlednil při stanovování výše ukládané sankce.

Na rozhodnutí ÚOHS budou Vodovody a kanalizace Pardubice reagovat svoláním mimořádného zasedání představenstva společnosti na středu 8. srpna.