Nabídky mohou podat i další uchazeči, uvedl ČEZ. „Konečné rozhodnutí o prodeji nebo o ponechání a rozvoji obou zdrojů ve vlastním portfoliu bude záviset zejména na výši nabídek, bilanci hnědého uhlí, kterým Skupina ČEZ bude v dalších letech disponovat, a ekonomické perspektivě provozovaní těchto zdrojů,“ sdělil mluvčí.

V současnosti je již shromážděná dokumentace pro předinvestiční prověrky zájemců a je připravovaná smluvní dokumentace. Zároveň se vyčleňuje elektrárna Počerady do samostatné akciové společnosti. Elektrárna Chvaletice byla vyčleněná s tímto záměrem už dříve. Vyčlenění obou elektráren umožní podle Kříže flexibilitu v probíhajících strategických jednáních.

Elektrárnu Počerady tvoří pět bloků s celkovým instalovaným výkonem 1000 MW. Do provozu byly uváděny v letech 1970 až 1977. V 90. letech byla elektrárna odsířena a její provoz ekologizován. Ročně elektrárna vyrobí zhruba šest TWh elektřiny spalováním hnědého uhlí z pěti kilometrů vzdáleného lomu Vršany.

Celkový instalovaný výkon chvaletické elektrárny, kterou tvoří čtyři bloky, je 800 MW. Postavena byla v letech 1973 až 1979 na území bývalých Mangano-kyzových závodů. Emise oxidu siřičitého se snížily díky odsiřovacímu zařízení, jehož technologie je založena na principu mokré vápencové vypírky. Odsíření bylo dokončeno v roce 1998.