„Akvizice bohumínského drátovenského závodu s ročním obratem přes tři miliardy korun znamená pro skupinu Třinecké železárny – Moravia Steel významné posílení produktového portfolia a postavení v oblasti drátovenství,“ sdělila Drahošová.

Součástí transakce je i dohoda na užší a dlouhodobé spolupráci skupiny Moravia Steel se strojírenskou společností Bonatras Group ze skupiny Bonatrans Group Holding.

„Jsme rádi, že budeme moci nejen posílit a rozšířit naši drátovenskou výrobu, ale i dlouhodobě prohloubit a posílit naši pozici v dodávkách oceli pro výrobu železničních kol a dvojkolí Bonatransu,“ uvedl předseda představenstva Třineckých železáren Jan Czudek s tím, že bohumínský Bonatrans Group patří k nejdůležitějším zákazníkům Třineckých železáren.

„Prodej bohumínského drátovenského závodu strategickému investorovi, kterým Třinecké železárny bezesporu jsou, představuje pro rozvoj této výroby nejlepší perspektivu růstu,“ nechal se slyšet člen představenstva Bonatrans Group Holding Aleš Cechel.

ŽDB Group se soustřeďuje zejména na drátovenství a slévárenství, vyrábí litinové kotle, radiátory, odlitky, drát, ocelové kordy, ocelová lana či pružiny. „Společnost ŽDB Group nadále zůstává ve skupině Bonatrans Group Holding a bude pokračovat v rozvoji svých dalších závodů, včetně rozšíření a posílení značky Viadrus,“ uvedla Drahošová.

Společnost Bonatrans Group je významným světovým výrobcem železničních kol a dvojkolí.

Třinecké železárny jsou největším tuzemským výrobcem oceli, v uzavřeném hutním cyklu podnik vyrábí zhruba 2,5 miliónu tun oceli ročně. Hlavní výrobkové portfólio tvoří především ocelové dlouhé válcované výrobky, jako je válcovaný drát, kolejnice, speciální tyčová ocel nebo hutní polotovary.