Objednávky musí investoři uhradit do pěti pracovních dnů od skončení upisovacího období, které MF stanovilo od 10. do 31. května. Ministerstvo ale včera upozornilo, že toto období může být zkráceno. Cenné papíry v celkovém objemu do zhruba 20 miliard korun chce MF vydat 12. června.

„Zájem považujeme za velký,“ prohlásil Jakub Haas z tiskového oddělení ministerstva. V rámci pilotní podzimní emise evidovalo MF během druhého dne prodeje spořících státních dluhopisů objednávky dokonce za 8,8 miliardy korun. Další podrobnější statistiky nechce MF podle Haase zatím sdělovat. Důvodem je fakt, že objednávky nejsou zatím uhrazené. Vývoj počtu objednávek je však podle něj srovnatelný s loňskem.

Dluhopisy je možné pořídit na 397 vybraných bankovních pobočkách České spořitelny, ČSOB, Komerční banky a nově J&T Banky. Nově si mohou tři typy dluhopisů koupit mimo jiné kraje, města, veřejné vysoké školy, stavovské komory a veřejnoprávní instituce jako Česká televize nebo ČTK.

Dosud si cenné papíry mohly koupit pouze domácí a zahraniční fyzické osoby, občanská sdružení, odborové organizace, nadace nebo nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, registrované církve nebo náboženské společnosti.

Vedle pětiletého kupónového a reinvestičního spořicího dluhopisu ministerstvo vydává 1,5letý diskontovaný dluhopis a sedmiletý protiinflační dluhopis. Tento typ je však určen jen pro fyzické osoby a občanská sdružení fyzických osob. Nákup dluhopisů, jejich správa, výplata i reinvestice úrokového výnosu jsou zdarma.