K takové „krádeži identity“ pachatelé zneužívají kopií osobních dokladů a kopií výpisů z účtů, které od třetích osob získali většinou pod falešnou záminkou poskytnutí nebankovní půjčky nabízené na internetu.

„Vzniklou situaci považujeme za velmi znepokojující, intenzivně ji sledujeme, analyzujeme a snažíme se o odhalení co největšího počtu takových podvodných jednání,“ uvedl ředitel FAÚ Milan Cícer s tím, že útvar chystá návrh legislativního řešení, které by účinným způsobem zabránilo zakládání bankovních účtů na cizí identitu.

Lákání za účelem půjčky

Pachatelé získávají osobní údaje jiných osob tak, že na internetu inzerují nabídku poskytnutí nebankovní půjčky a od zájemce vylákají fotokopie občanského a řidičského průkazu a výpisu z účtu. Ten je vedený u jiné banky na zájemcovo jméno.

Takto získané kopie dokumentů pak pachatel zašle bance, u níž si hodlá na cizí jméno založit účet. „Banka pachateli spolu s číslem jeho nově založeného účtu sdělí, že účet aktivuje až poté, co na něj zašle alespoň jednu korunu z jeho již existujícího účtu,“ připomněl Jakob. Tím bance podle zákonem stanovených pravidel potvrdí shodu identifikačních údajů s údaji na zaslaných kopiích.

Co může způsobit jedna koruna

Ke splnění této podmínky pachatel vyzve zájemce o nebankovní půjčku, aby ze svého účtu převedl na konkrétní účet, který pachateli nově založila banka, alespoň jednu korunu. Po připsání platby banka zasláním klíče a hesla k internetovému bankovnictví pachateli umožní ovládání účtu, aniž by původní zájemce o nebankovní půjčku o existenci účtu založeného na jeho identitu vůbec věděl.

„V konečné fázi podvodu pak pachatel již jen sdělí žadateli, že mu půjčka nebyla poskytnuta a další komunikaci s ním přeruší,“ vysvětlil Jakob.

Dbát na osobní kontakt

Jak mluvčí připomněl, společným rysem této trestné činnosti je vždy absence jakéhokoli přímého osobního kontaktu jednotlivých aktérů mezi sebou (banka, pachatel, zájemce). „Veškerá komunikace probíhá zásadně elektronickou a případně i telefonickou cestou, přičemž pachatel zpravidla využívá speciálně pro jednotlivé případy založené e-mailové adresy a anonymní předplacené telefonní karty,“ sdělil Jakob.

Dalším typickým znakem a současně varovným signálem pro potenciální zájemce by podle Jakoba mohlo být, že pachatel se na internetu při nabídce nebankovní půjčky snaží vzbudit zdání seriózního poskytovatele, aniž by však k němu byly ve veřejně dostupných zdrojích dohledatelné jakékoli reference.