Situace na trhu práce by měla podle MF odrážet pomalý růst ekonomiky a vysokou nejistotu ohledně dalšího vývoje. Zaměstnanost by se letos měla snížit o 0,5 procenta, pro rok 2013 pak MF počítá s její stagnací, resp. s mírným růstem o 0,1 procenta. Objem mezd a platů by se v tomto roce mohl zvýšit o 1,5 procenta, v roce 2013 pak o 2,6 procenta.

„Pro rok 2012 očekáváme růst spotřebitelských cen okolo 3,3 procenta, v roce 2013 by měla průměrná míra inflace dosáhnout 2,3 procenta,“ uvedlo MF s tím, že poměr deficitu běžného účtu platební bilance k HDP by měl zůstat na udržitelné úrovni.

Podle MF znamená určité zklidnění situace v eurozóně pro českou ekonomiku relativně nižší rizika pro budoucí vývoj. „Další eskalaci problémů v eurozóně však nelze vyloučit, a tím pádem ani možnost přenosu případných negativních externích šoků do české ekonomiky,“ dodalo jedním dechem MF.

Letos "červená" nula

Podle prognózy České bankovní asociace (ČBA) bude letos tuzemská ekonomika stagnovat na negativní nule. Hlavním důvodem jsou zhoršující se faktory domácí poptávky. Druhá polovina letošního roku by mohla přesto přinést mírné ekonomické oživení.

Podle ekonoma Pavla Mertlíka z Raiffeisenbank se oproti minulé prognóze mírně zhoršily předpoklady pro vývoj spotřeby domácností, vládní spotřeby a investic.

ČBA očekává pokles reálných mezd kvůli zrychlení inflace v kombinaci s pomalým růstem ekonomiky. Růst inflace, kde prognóza na letošek činí 3,4 procenta, odráží hlavně dopad růstu DPH, cen komodit a energií. Kombinace těchto faktorů představuje hlavní důvod poklesu spotřeby domácností.