Přetížené úřady práce by totiž handicapovaným podle nové legislativy měly místo dosavadních papírových průkazů, jejichž platnost vypršela, vydat nové Karty sociálních systémů neboli tzv. sociální karty. Ty ale mají být k mání nejdříve na začátku léta. Po přechodnou dobu se tak zdravotně postižení nebudou mít možnost čím prokazovat. Právo na celý problém upozornili jeho čtenáři.

Narychlo spuštěná vládní sociální reforma, jejímž symbolem se letos v lednu staly nefunkční počítačové aplikace a fronty na úřadech práce, tak kromě lidí, kteří se dostali do vážných finančních potíží kvůli opožděné výplatě dávek v lednu, a úředníků pracujících podle nařízení vedení resortu po večerech i o víkendech, má podle odhadů odborníků tisícovky dalších obětí.

Držitel karty ZTP má nárok na bezplatnou dopravu ve veřejné hromadné dopravě, vyhrazené sedadlo v autobuse, ale má třeba i přednost ve frontách na úřadech, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, a některé další výhody.

Omezení mobility

Mezi ty nejdůležitější patří možnost parkování na vyznačených místech pro vozíčkáře, která zdravotně postiženým velmi usnadňuje jejich každodenní potřeby. Bez průkazky ZTP ale handicapovaní nemohou potřebný parkovací průkaz získat. Dále nemají nárok ani na příspěvek na mobilitu.

Ministerstvo práce se dosud řešení celého problému vyhýbalo. Národní rada osob se zdravotním postižením (NRZP) ale už podle svého předsedy Václava Krásy po ministru Drábkovi požaduje, aby lidé s průkazkami, u nichž vypršela platnost, dostávali alespoň nějaké přechodné potvrzení o nároku na výhody a úlevy, na které mají ze zákona nárok.

„V poslední době jsme obdrželi mnoho podnětů od občanů, ve kterých si stěžují především na postup úřadů práce ve věci žádostí o prodloužení průkazky ZTP nebo ZTP/P, podání nové žádosti o průkazku, žádosti o dávku mimořádné okamžité pomoci ze systému hmotné nouze a dalších dávek,“ uvedl Krása.

Úředníci je odmítají

Úřady práce podle něj nechtějí tuto agendu hlavně kvůli své přetíženosti po zavedení nového systému výplaty dávek nyní vyřizovat. „Úředníci postupují často tak, že slovně odmítají převzít tyto žádosti s odůvodněním, že žadateli by stejně nebylo vyhověno,“ poznamenal Krása. Některá pracoviště Úřadu práce odmítají vyřizovat nové žádosti, případně prodlužovat platnost průkazu, jak navrhuje NRZP, s tím, že žadatel musí počkat až do doby vydání sociálních karet Českou spořitelnou, které by měly papírové průkazky začít nahrazovat zhruba od poloviny roku.

NRZP ale handicapovaným lidem radí, aby žádosti podali bez ohledu na tvrzení pracovníků úřadů práce v podatelně nebo žádost poslali doporučeným dopisem. Úřad se pak musí takovou žádostí zabývat a zároveň má člověk potvrzení, že tato žádost byla podána a úřad je povinen projednat ji v řádném správním řízení.

Zástupci zdravotně postižených se obávají, že úřady práce mohou u žádostí o prodloužení platnosti průkazů přerušovat jednání a čekat až do června, kdy se mají sociální karty začít vydávat. Podle NRZP by tím ovšem porušily zákon.

„Nový zákon podle mého názoru výrazně komplikuje život lidem, kteří ho už nyní mají dost těžký,“ sdělila Právu praktická lékařka z Vysočiny, která má v péči pětasedmdesátiletou paní léčící se z následků těžké neuroboreliózy a dvou cévních mozkových příhod. Navíc pravidelně dojíždí na hematologii kvůli zhoršujícímu se zdravotnímu stavu.

Této pacientce končí platnost průkazu ZTP k letošnímu 31. březnu. Vyřízení veškerých formalit týkajících se vydání nového průkazu trvá standardně dva až tři měsíce a pacientka chtěla – podobně jako dříve – koncem ledna tohoto roku požádat o nový průkaz.

Na kontaktním pracovišti úřadu práce ale byla informována, že v souladu se zákonem 329/2011 Sb. a novými vyhláškami je možné začít řízení o vydání průkazu osoby se zdravotním postižením s příspěvkem na mobilitu (dříve ZTP) až po vypršení doby platnosti dosavadního průkazu, tedy 1. dubna 2012.

„Tímto se nejen zmíněná pacientka, ale i všichni těžce zdravotně postižení dostávají do situace, kdy po dobu dvou až tří měsíců přicházejí o dosavadní výhody včetně možnosti parkování na označených místech,“ upozornila lékařka.

Úřednice kontaktního místa jsou podle čtenářů Práva zpravidla velmi vstřícné a nastalá situace je pro ně samotné stresující, neboť se musejí potýkat s nespokojeností občanů. „Když jsem se ale obrátila na odbory ministerstva práce a sociálních věcí, ke svému údivu jsem se dozvěděla, že jde o díru v zákoně, se kterou nelze nic dělat, a podle vyjádření úředníků na ministerstvu se s tím musí postižení lidé smířit,“ uzavřela lékařka.