Správní poplatek byl do konce loňského roku stanoven pro jednotlivé druhy loterií a jiných podobných her. V případě tombol byl určen procentním poplatkem odvozeným od výše herní jistiny. Od počátku letošního roku je však správní poplatek určen fixní částkou, která je stanovena pro všechny druhy loterií a jiných podobných her bez rozdílu na 5000 korun.

„Toto ustanovení, které nebylo záměrem předkladatele, považuji za nešťastné, neboť neúměrně zatěžovalo pořadatele malých tombol, hlavně v případě dobročinných plesů a jiných charitativních akcí,“ uvedl Kalousek s tím, že uhrazovací funkce poplatku navíc neodpovídá administrativní náročnosti vyřizování povolení. „Proto jsem se rozhodl o prominutí větší části poplatku již od počátku letošního roku,“ dodal ministr.

Přeplatky se budou vracet

V rozhodnutí je také uvedeno faktické snížení poplatku za přijetí žádosti o změnu povolení k provozování tomboly z 3000 na 300 korun. Všem poplatníkům, kteří uvedené správní poplatky uhradili, vznikne účinností tohoto rozhodnutí přeplatek ve výši 4500 korun, respektive 2700 korun. Správní úřad vrátí přeplatek na žádost poplatníka. Ministerstvo financí zveřejní podrobnosti příští týden.

Kalousek také nedávno předložil návrh nového herního zákona, který vychází z pojetí tombol jako sázkových her s minimálními negativními dopady a zanedbatelnou společenskou škodlivostí.

Tato změna spočívá v tom, že z působnosti zákona úplně vyloučí tomboly, u nichž úhrnná výše výher činí méně než 100 000 korun. Tomboly, u nichž úhrnná výše výher bude činit 100 000 Kč a více, budou podléhat pouze ohlašovací povinnosti, a proto by také nepodléhaly správnímu poplatku za přijetí žádosti o vydání povolení. Účinnost zákona se plánuje od počátku příštího roku.