„Loni jsem si musel pořídit živnostenský list a místo výplaty mi firma proplácí faktury. Teď ale přišel z vedení firmy pokyn, že se většina z nás vrátí zpět do klasického zaměstnaneckého poměru. Šéf firmy má totiž strach z kontrol zaměřených na nelegální zaměstnávání,“ řekl Právu vedoucí montážní skupiny, který pracuje pro specializovanou pražskou stavební firmu. Podle informací Práva z Drábkova tažení mají značné obavy i programátoři a softwarové firmy, které švarcsystém hojně využívají.

„Od 1. ledna 2012 se změnila v zákoně o zaměstnanosti jedna z definic nelegální práce v tom smyslu, že za nelegální práci se považuje výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah. To znamená, že pokud bude práce fyzické osoby vykazovat znaky závislé práce podle zákoníku práce, ale bude konána na základě živnostenského oprávnění nebo jakékoliv smlouvy podle občanského zákoníku, bude se jednat o nelegální práci,“ varoval firmy Petr Sulek z ministerstva práce a sociálních věcí.

Právě švarcsystém je jednou z forem nelegálního zaměstnávání a připravuje státní pokladnu o desítky miliard ročně. Úředníci si proto při kontrolách posvítí i na to, zda firmy toto ustanovení zákona dodržují. Pokuta za prohřešky může být pro podnikatele hodně citelná od čtvrtmiliónu až do deseti miliónů korun.

Výbava jako u agentů

Počet kontrol letos podle Drábkova úřadu vzroste proti loňsku téměř čtyřnásobně, a to na 200 tisíc. Do kontrol bude nasazeno dokonce i na 180 plně vybavených mobilních kanceláří s laptopem, tiskárnou, skenerem, připojením k internetu a GPS.

A jako u jiných typů kontrol podnikatele děsí i to, že inspektoři často na prověrky chodí na základě udání od konkurence nebo nespokojených či nějak ublížených současných či bývalých pracovníků.

„Inspekce práce bude vykonávat kontroly nelegální práce nejen podle plánu kontrolní činnosti na rok 2012, ale i na základě podnětů z řad veřejnosti. Počet kontrol v oblasti nelegální práce se proti minulosti zvýší, neboť inspekce je od počátku roku posílena o kontrolní pracovníky, kteří přešli z Úřadu práce ČR,“ dodal Sulek.