„Jsme přesvědčeni, že společné úsilí sportovních organizací výrazně zvyšuje šanci na navrácení alespoň části majetku Sazky do rukou českého sportu. Nepopíráme a ani nezavíráme oči před chybami, kterých jsme se v minulosti při řízení Sazky dopustili, ale způsob, jakým jsme o veškerý náš majetek v Sazce přišli, nemá v právním státě obdobu,“ sdělil Kořan.

K ČSTV se k žalobě přidaly Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů (ATJSK) a Česká asociace sport pro všechny (ČASPV). „Věříme, že soudy nebudou moci ignorovat jasnou vůli ze strany akcionářů a celou řadu faktů dokazujících, že konkurz Sazky a následný prodej podniku byly v rozporu se zákony,“ nechali se slyšet zástupci obou organizací.

Prodej prý nebyl v pořádku

Akcionáři připomínají, že podmínky prodeje Sazky byly nestandardní a netransparentní a nebyl řádně udělen souhlas k prodeji, neboť nabývání majetku členy věřitelského výboru podléhá souhlasu schůze všech věřitelů. Tato schůze ale prý nebyla nikdy svolána. Porušena údajně byla také podmínka nehlasovat ve vlastní věci.

V případě úspěchu žaloby bude konkurz zrušen, bude se znovu hlasovat o reorganizaci či konkurzu a Sazka by se případně prodávala znovu.