Největší hromady papírů, plastů či nepotřebných zařízení vyhazují Češi právě po Vánocích a následných nákupních nájezdech na výprodeje levného zboží.

„Vánoce jsou největším generátorem odpadů v roce. Ze zkonzumovaného jídla a pití zbudou v ČR tuny plastů či skla a ze záplavy dárků hory papíru, které by pokryly více než tisíc fotbalových hřišť. Tento odpad jsou Češi zvyklí třídit, ale horší je to s elektroodpadem, kterého jen po Vánocích přibude až dva tisíce tun,“ uvádí ve své zprávě nezisková společnost ASEKOL, zabývající se zpětným odběrem elektrozařízení.

Podle Českého statistického úřadu se za celý loňský rok z domácností vyhodilo více než 3,3 miliónu tun odpadu. Největším producentem domovních odpadků je logicky Praha následovaná Jihomoravským, Zlínským a Středočeským krajem.

Z poslední podrobné zprávy o stavu životního prostředí pak vyplývá, že po meziročním poklesu množství elektroodpadů v roce 2008 (přes 1800 tun) došlo v roce 2009 k vzrůstu na 2600 tun. Právě elektronika totiž mimo jiné patří mezi nejfrekventovanější dárky, a to nejen o Vánocích, přičemž stará zařízení končí ve skříních nebo hůře v popelnicích, odkud pak putují do spaloven nebo častěji na skládky.

Nebezpečné látky, ale i vzácné kovy

Elektronika přitom obsahuje kromě nebezpečných látek pro životní prostředí i vzácné kovy. „Nejčastěji jde o mobilní telefony, drobné spotřebiče, televizory a elektronické hračky. V českých domácnostech se nalézá velké množství vyřazené elektroniky, jejíž hmotnost lze odhadovat až v desítkách tisíc tun,“ upozorňuje ASEKOL. Podle jejích odhadů mají Češi jen ve starých, někde v šuplíku hozených starých mobilech vzácné kovy zhruba za jednu miliardu korun.

Kromě tradiční sítě sběrných dvorů, kde mohou lidé odevzdávat větší spotřebiče jako televizory nebo počítačové monitory, se nabízí i síť červených stacionárních kontejnerů. Tyto nádoby jsou umístěny vedle dalších barevných kontejnerů určených pro třídění plastu, papíru nebo skla.

Recyklací se přitom zabraňuje úniku škodlivých látek, jako je rtuť nebo olovo, do přírody a zároveň dojde k opětovnému využití až osmdesáti procent materiálů z každého zařízení.