Cementárna začne kaly spalovat na přelomu února a března. „Jsme rádi, že se ukázalo, že emise limity splňují," řekl ředitel firmy Ivan Mareš.

Odpůrci spalování však upozorňují, že v roce 2007 Ústecký kraj povolil cementárně volnější limity než při spalování uhlí.

V Čížkovicích by se mělo spálit v příštích šesti letech asi 110 000 tun materiálu, který vznikl smícháním ropných kalů zpod ostravské chemičky Ostramo a oxidu vápenatého. Lidé z několika měst na severu Čech proti záměru protestovali.