Z průzkumu dále vyplývá, že téměř čtvrtina veřejnosti považuje svoji finanční situaci za špatnou a další více než čtvrtina domácí populace za spíše špatnou. Tento finanční obraz nepochybně souvisí s probíhající ekonomickou krizí a s očekávanými dopady vládních reforem na domácí rozpočty. Za vyloženě dobrou totiž označilo svou finanční situaci pouze 10,9 procenta respondentů.

Za věci, které nejsou nutnou potřebou či nezbytnou součástí domácnosti, si nemůže dovolit utrácet v souhrnu 62,7 procenta dotázaných.

Domácnosti mají dluhy přes bilión

Svoji tíživou ekonomickou situaci řeší řada domácností půjčkami či úvěry. Takto vzniklé zadlužení pak tíží téměř polovinu českých domácností. Podle oficiálních statistik České národní banky dosahovala v srpnu tohoto roku výše dluhů českých domácností 1,091 biliónu korun. Za poslední rok pak domácnosti zvýšily své zadlužení o 69,2 miliardy korun. Osobního bankrotu, který může souviset právě s neschopností tyto dluhy splácet, se obává necelá šestina populace.

Víc než třetina populace pak vzhledem k tíživé finanční situaci již má, nebo přemýšlí o více pracovních poměrech. Téměř pětina populace přiznává, že se jejich finanční situace promítá i do osobní roviny a je předmětem častých hádek.