„Světová zdravotnická organizace i Evropská komise zveřejnily data o spotřebě alkoholu, která se diametrálně liší od oficiálních údajů Českého statistického úřadu i od našich výpočtů. Důvěryhodnost těmto podle nás nesprávným údajům dodává autorství ctěných a uznávaných institucí. Proto chceme, aby nám vysvětlily, jak ke svým číslům došly,“ uvedl prezident UVDL Petr Pavlík.

WHO uvádí na základě údajů z let 2003 až 2005, že každý občan ČR starší 15 let vypije ročně 16,45 litru čistého alkoholu ročně. To nás řadí na nelichotivé druhé místo světového žebříčku, hned za Moldávii.

O čtvrtinu menší spotřeba

Přitom podle Českého statistického úřadu činila spotřeba v letech 2003 až 2005 nejprve 10,2, pak 9,8 a poté znovu 10,2 litru čistého alkoholu na osobu. Tento údaj je vztažen na celou populaci a po přepočtu na obyvatele starší 15 let (tak, aby odpovídal měření WHO) se zvýší na přibližně 12 litrů čistého alkoholu na osobu a rok.

Podobně Evropská unie přiřazuje české populaci spotřebu 15,2 litru čistého alkoholu na osobu a rok, což nás v unijním žebříčku řadí na 2. místo, tentokrát za Estonsko, kde se prý vypije ještě o litr více.

Spotřeba alkoholu stagnuje

Podle UVDL nic nenasvědčuje tomu, že by spotřeba alkoholu v ČR nějak dramaticky rostla. Mezi lety 2001 a 2009 se mírně zvýšila (z 9,9 na 10,4 litru). Otázkou nicméně zůstává, nakolik se na této spotřebě podílí zahraniční turisté.

„Údaje ČSÚ o spotřebě alkoholu za rok 2010 ještě nejsou k dispozici, ale expertní odhad vyplývající z dostupných dat činí 9,9 litru na osobu a rok. Vracíme se tedy na úroveň z počátku tisíciletí a v dlouhodobém horizontu můžeme mluvit o stagnaci spotřeby alkoholu,“ dodal Pavlík.