„Zkouška trvala pět dní a ověřila těsnost kontejnmentu, tedy jeho schopnost zamezit únikům radioaktivních látek. Výsledky prokázaly, že konstrukce ochranné obálky splňuje všechna kritéria,“ uvedl Sviták.

V obalu, který je hlavní bezpečnostní barierou elektrárny, jsou při testu navozeny podmínky vyšší, než je atmosférický tlak.

Odolnost i proti zemětřesení

Obal je projektován a konstruován tak, aby ochránil reaktor před vnějšími vlivy a naopak zamezil případnému úniku radioaktivity do okolí. Jde o mohutnou železobetonovou konstrukci vysokou 56 metrů, která je hermeticky uzavřená. Stěny jsou silné 1,2 metru.

Uvnitř je trvale udržován podtlak. Obal a bezpečnostní zařízení v něm jsou odolné proti zemětřesení. V bezpečnostním obalu jsou umístěny nejdůležitější části elektrárny – reaktor a další technologická zařízení primárního okruhu.

Hlavním důvodem plánované odstávky je výměna paliva v reaktoru. Vyměněno bylo 45 palivových souborů, tedy čtvrtina z celkového počtu 163 souborů. Palivo dodává ruská firma TVEL, která loni zahájila plnění desetiletého kontraktu pro Temelín.