„V některých případech se bude kreozot nadále používat, avšak prostřednictvím těchto omezení bude zajištěno, že bezpečnost bude ve všech ohledech prvořadá,“ uvedl evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik.

Kreozot již nelze uvádět na trh Evropské unie, pokud některá společnost nezíská k takovému kroku oprávnění. Spotřebitelské používání kreozotu je zakázáno od roku 2003.

Kreozot je pro životní prostředí značné rizikový, pokud dřevo ošetřené touto látkou přijde do přímého styku s půdou nebo vodou.

Rakovinotvorný kreozot je průmyslový přípravek na ochranu dřeva, který se používá po více než sto let. Jde o komplexní směs stovek různých složek zahrnujících bicyklické a polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), jež velmi škodí životnímu prostředí.