Kontrolní analýza dalších vzorků pramenité vody Aquila Aqualinea přítomnost nepřípustných bakterií E. coli neprokázala, oznámil mediální zástupce KMV Michal Donath. Podle mluvčího SZPI Michala Spáčila budou výsledky kontroly z národní referenční laboratoře k dispozici patrně až v pátek.

Firma KMV se pro preventivní stahování dalších šarží rozhodla s ohledem na to, že tyto šarže byly vyrobeny 20. května, 23. května, 24. května v rozmezí mezi dvěma hloubkovými sanitacemi. Proto stáhne preventivně také produkty Aquila Aqualinea z celého tohoto výrobního cyklu. Jedná tak přesto, že SZPI nezjistila při bezprostřední kontrole ve výrobním závodě v pátek žádné pochybení ve výrobním procesu, uvádí se v tiskovém sdělení.

Spotřebitelé, kteří výrobek Aquila Aqualinea šarže značené číselnými řadami 20. 5. 12/E, 23. 5. 12/E a 24. 5. 12/E dosud mají doma, se mohou telefonicky obrátit na informační linku výrobce na telefonním čísle 800 11 10 11.
Mohou si sjednat návštěvu obchodního zástupce, který jim vodu vymění za výrobek z jiné šarže. Jeho návštěvu si lidé mohou rovněž vyžádat i e-mailem na adrese info@mattoni.cz.