„Inspektoři našli při úřední kontrole v tržní síti nevyhovující vzorek výrobku s obchodním názvem ‚Aquila Aqualinea neperlivá, pramenitá voda‘ s datem minimální trvanlivosti 20. 5. 12,“ uvedl Michal Spáčil z SZPI.

Společnost Karlovarské minerální vody (KMV) zahájila preventivní stahování výrobní šarže A015-00056 již v pátek ráno, bezprostředně po upozornění SZPI.

„Inspekce poté provedla další kontrolu přímo u výrobce, nařídila stáhnout výrobek z oběhu a uložila výrobci, aby informoval odběratele. Na základě principu předběžné opatrnosti poslala ihned SZPI vzorek do Národní referenční laboratoře pro vyloučení možnosti nákazy STEC,“ dodal. STEC je jeden z kmenů bakterie Escherichia coli, jejíž jiný kmen způsobil smrtelné průjmy v Německu.

„Bakterie zjištěného typu se vyskytují ve velkém počtu kmenů a ne všechny jsou lidskému zdraví škodlivé,“ uvedla Dana Jírovská, vedoucí laboratoře KMV. „Do přesného určení konkrétního kmene v Národní referenční laboratoři není žádný důvod k obavám, zejména proto, že výrobek je právě preventivně stahován z obchodní sítě,“ dodala Jana Ježková, balneotechnik KMV.

S ohledem na datum minimální trvanlivosti do května příštího roku mohou mít zákazníci výrobek stále doma. SZPI nedoporučuje jeho konzumaci.

„Spotřebitelé, kteří výrobek uvedené šarže zakoupili a dosud jej mají, mohou kontaktovat výrobce na stálé infolince (0800 11 10 11), kde jim budou poskytnuty informace a sjednána výměna výrobku osobní návštěvou obchodního zástupce společnosti,“ uvedli zástupci KVM na svých internetových stránkách s tím, že je lidé mohou kontaktovat také na e-mailu info@mattoni.cz.

STEC
Escherichia coli je běžnou součástí střevní flóry lidí i zvířat. Určité kmeny ale produkují toxiny. Kmeny STEC produkují shiga toxin. EHEC, která zabíjela v Německu, je zase enterohemoragický kmen, vyvolávající krvavé průjmy, které mohou vyústit v selhání ledvin.
Existuje několik kmenů STEC.