Ve srovnání s přibližně 500 milióny eur přidělenými v EU v posledních letech představuje 113 miliónů eur výrazné snížení. Potraviny v rámci tohoto programu totiž musí pocházet z veřejných zásob EU.

Přestože má EU v průměru jednu z celosvětově nejvyšších životních úrovní, nejsou si někteří lidé schopni zajistit správnou výživu. Podle odhadu je 43 miliónů osob v EU ohroženo potravinovou nouzí, což znamená, že si nemohou dovolit jednou za dva dny řádné jídlo.

V roce 2009 bylo v 19 členských státech 18 miliónům osob rozděleno více než 440 000 tun produktů.

„Tento program má i nadále naši politickou podporu a jeho význam uznává mnoho dobročinných a nevládních organizací v EU. Proto musíme nalézt způsob, jak v programu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu pokračovat,“ uvedl komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Dacian Cioloş.

Finance na podporu programu pro dodávky potravin nejchudším (v eurech)
členský stát
částka
Belgie
2 795 058
Bulharsko
4 183 873
Česko
122 600
Estonsko
718 782
Irsko
1 304 105
Řecko
4 805 742
Španělsko
18 084 154
Francie
15 869 928
Itálie
22 103 802
Lotyšsko
1 558 586
Litva1 849 759
Lucembursko
47 463
Maďarsko
3 237 794
Malta
131 505
Polsko
17 310 824
Portugalsko
4 524 628
Rumunsko
12 035 925
Slovinsko
515 467
Slovensko
959 383
Finsko
1 327 965
celkem
113 487 343
Zdroj: Evropská komise