Právu to potvrdil sám Láska s tím, že trestní oznámení podal v zastoupení klienta, který si z důvodu obavy z pracovněprávní perzekuce ze strany osob, proti nimž směřuje toto oznámení, přeje zůstat v anonymitě. Vedení Tatry Láskovo obvinění odmítá.

Jak Právo upozornilo už na začátku letošního února, Tatra od roku 2005 prodává indické státní firmě Beml Limited nákladní vozidla v podobě tzv. CKD (complete knock-down) sad (tzn. v jednom celku zvlášť zabalené například kabiny, nápravy, motory a převodovky).

Tyto obchody Tatra přitom uskutečňuje prostřednictvím společnosti Vectra Limited se sídlem ve Velké Británii, které zmíněné sady prodává často pod výrobními náklady.

Firma prý prodělává až stovky miliónů

Vectra je poté s určitou marží přeprodává Bemlu, který je jedním z hlavních dodavatelů pro indickou armádu. Podle Lásky může být dlouhodobý prodej tatrováckých CKD sad pod výrobními náklady považován za porušování povinnosti při správě cizího majetku. Představenstvo společnosti má totiž zákonnou povinnost opatrovat majetek s péčí řádného hospodáře.

„Společnost Tatra prodává sady britské společnosti Vectra Limited bez marže, dokonce za cenu pod výrobními náklady. Veškerá marže za obchod, resp. veškerý zisk z této transakce, pak jde pouze na účet britské společnosti. To, že představenstvo Tatry připustí tyto obchodní transakce, je jistě v rozporu s péčí řádného hospodáře,“ sdělil Právu Láska.

Při průměrné ceně jedné sady blížící se miliónu korun a při obvyklé desetiprocentní marži vznikla Tatrovce podle Lásky v letech 2005 až 2010 škoda ve výši zhruba 270 miliónů korun. „S tím, jak byl zisk v naznačené výši převeden na britskou společnost, došlo ze strany společnosti Tatra ke krácení daně z příjmu v rozsahu desítek miliónů korun,“ je přesvědčen o spáchání dalšího trestného činu Láska.

Rishi, prodejce a kupec v jedné osobě

Jeho trestní oznámení pak míří i na významného akcionáře Tatrovky, Inda Rishiho, který je současně vlastníkem britské Vectry. Ve zmíněných obchodech tak de facto vystupuje na obou stranách – jako prodejce i jako kupec – a podle Lásky se může dopouštět zneužívání informací v obchodním styku.

Tatra dodala loni Bemlu, resp. indické armádě, šest stovek CKD sad a letos jich má podle informací Lásky poslat do indických přístavů dalších 460. „Pokud tedy bude shledáno toto trestní oznámení za oprávněné, měly by být učiněny úkony, které zamezí vzniku další škody a také zamezí navyšování daňového úniku,“ dodal advokát.

Jak už dříve řekl Právu nejmenovaný zdroj dobře informovaný o dění v kopřivnickém podniku, obchody s tatrováckými sadami navíc často provázejí různé tahanice. „Zejména se týkají zvýhodněných platebních podmínek pro pana Rishiho. Platby se někdy začínají řešit až těsně před expedicí sad, kdy už nejde nic zastavit,“ uvedl. Podle zdroje se sady z hlediska obratu stále více prosazují na úkor hotových vozů.

Adams: Tyto obchody jsou pro Tatru dobré

Generální ředitel Tatry Ronald Adams Právu sdělil, že o trestním oznámení sice nevěděl, nicméně soudí, že Láska nemá o zmiňovaných dodávkách příliš přesné informace. „Kdyby se na nás před sepisováním oznámení obrátil, mohli jsme mu je poskytnout. Jestliže však zvolil cestu trestního oznámení, na což má jistě právo, vyčkáme, až se na nás vyšetřovatelé obrátí, a informace poskytneme jim,“ uvedl Adams.

„Věříme, že se prokáže, že uvedené dodávky jsou pro Tatru užitečné a že mají na naši celkovou ziskovost příznivý vliv,“ dodal šéf Tatry.

Již dříve Adams hájil dodávky sad pro vojenské vozy v Indii tím, že firmě pomohly v období nejhorší hospodářské krize. „Právě indické dodávky pomáhaly udržet chod výroby a pokrýt elementární fixní náklady Tatry,“ snažil se v rozhovoru s Právem zdůvodnit tento zvláštní byznys.