Od roku 2002 se podíl domácností vycházejících snadno se svým příjmem mírně snižuje. V porovnání s posledním výzkumem z března 2009 se zvýšil podíl lidí, kteří s příjmem v domácnosti vycházejí obtížně nebo dokonce velmi obtížně, na úkor těch, kteří uvedli, že s příjmem vycházejí spíše obtížně.

 

FOTO: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Průzkum ukázal, že lidé s vysokoškolským vzděláním vycházejí s příjmem snadněji než lidé s nižším vzděláním, muži lépe než ženy. Lidé rozvedení a ovdovělí častěji uvádějí, že s příjmem vycházejí obtížně nebo dokonce velmi obtížně.

Hranici, za kterou lidé již vypovídají, že se jim hospodaří „snadno“, tvoří čistý osobní příjem vyšší než 20 tisíc korun a zároveň celková hodnota majetku domácnosti nad dva milióny korun.

Spoří se dobře, když je z čeho

Téměř dvě pětiny dotázaných občanů uvedly, že se jim v posledních třech měsících podařilo něco uspořit. Tento podíl se od roku 2007 mírně snižuje.

Podobně jako v případě hodnocení příjmu domácnosti je i úspěšnost při spoření různá mezi občany různého vzdělání a různého finančního zajištění. Spořit se daří výrazně častěji lidem s vysokoškolským vzděláním, lidem s čistým osobním měsíčním příjmem vyšším než 20 tisíc Kč nebo majetkem, jehož celková hodnota přesahuje částku dva milióny Kč.

Spokojenost s příjmem domácnosti je s otázkou úspor úzce provázána. Mezi lidmi, kterým se spořit daří, jednoznačně převažují ti, kteří uvádějí, že s příjmem v domácnosti vyjdou snadno. Naopak mezi lidmi, kterým se spořit nedaří, je zastoupení jedinců spokojených s příjmem domácnosti minimální.