O něco menší přesnost mají podle Šťáhlavského dálkové vnitrostátní spoje, které mohou kvůli delší trati projíždět více místy s různými omezeními, např. výlukami, nebo častěji čekají na přípojné spoje. Přesnost těchto vlaků byla v loňském roce 83,66 procenta.

Nejméně přesné jsou v Česku mezistátní dálkové vlaky, tedy rychlíky a EuroCity. „Jejich přesnost je ovlivněna jednak delší trasou, ale také nižší přesností železnic v zahraničí,“ připomněl Šťáhlavský.

Nevyzpytatelná vyšší moc

Nejčastější, ve 40,5 procenta, vlaky zpozdily zásahy tzv. vyšší moci, jako jsou akce policie či zdravotníků, dále pak následky nehod např. na přejezdech nebo v důsledku usmrcení osob v kolejišti a rovněž vlivy počasí.

V necelých 24 procentech případů souvisí zdržení vlaku se závadami na trati. Zajištění přípojných vlaků je důvodem zpoždění ve zhruba 18 procentech případů. Jen přibližně 6 procent všech zpoždění souvisí podle Šťáhlavského se závadami lokomotiv nebo vozů.