„Skupina KKCG vítá, že Městský soud v Praze vyhověl našemu návrhu a nařídil předběžné opatření spočívající ve jmenování předběžného insolventního správce," uvedl pro Novinky ředitel marketingu a komunikace skupiny KKCG Dan Plovajko. Tento krok je podle něj zárukou, že společnost Sazka bude dodržovat omezení vyplývající z insolventního zákona a nebude činit žádná opatření a kroky, které by byly v rozporu se zájmy věřitelů.

Povinností předběžného správce je provést opatření ke zjištění dlužníkova majetku a k jeho zajištění, jakož i k přezkoumání dlužníkova účetnictví. Insolvenčnímu soudu pak podá zprávu o své činnosti, zejména o stavu majetku, který spravoval. Proti rozhodnutí je možno podat do 15 dnů odvolání.

Sazka již dříve uvedla, že považuje návrh za nedůvodný. V podání k soudu firma uvedla, že objektivně neexistují skutečnosti, které by odůvodňovaly nařízení předběžného opatření a jmenování předběžného správce s tím, že by taková opatření byla významným zásahem do jejích dispozičních oprávnění. Již samotné insolvenční řízení má podle Sazky negativní vliv na provoz podniku.

Nabídky od Vítka, pomoc od Penty

Městský soud v Praze dostal návrh na zahájení insolvenčního řízení se Sazkou od firem podnikatele Radovana Vítka 17. ledna. Vítek skoupil pohledávky za Sazkou v hodnotě 1,5 miliardy korun a vlastní také zhruba čtvrtinu jejích dluhopisů. KKCG SF přihlásila pohledávku 409 miliónů Kč po splatnosti do insolvenčního rejstříku 10. února, návrh na ustanovení předběžného správce podala k soudu 15. února. K tomuto návrhu se o den později připojil i Vítek.

Vítek chce v pondělí akcionářům Sazky nabídnout za 100 procent akcií jednu miliardu korun. S nabídkou ale musí souhlasit všechny sportovní svazy. Sazka ale 7. února oznámila, že přijme pomoc od společností Penta a E-Invest. Firmy kvůli tomu uzavřely smlouvu o strategickém partnerství a poskytnou Sazce tolik peněz, kolik bude třeba k odvrácení insolvence. Sportovní svazy, které Sazku vlastní, dostanou podle dohody od Penty s E-Investem půjčku, investoři na oplátku získají podíl na zisku Sazky.

Jak informoval mluvčí Sazky Jan Tuna, loterijní společnost v pondělí uhradila jistinu dluhopisů ve výši čtyř miliónů eur (asi 97,5 miliónu korun). "Uhrazení jistiny je jedním z kroků strategické spolupráce se společnostmi E-invest a Penta," uvedl Tuna.