„Prostřednictvím Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva jsme obdrželi informaci o distribuci nebezpečných potravin na území ČR,“ řekla v sobotu mluvčí SZPI Petra Hoferková.

Podle varovné zprávy se varování týká výrobků firmy FrieslandCampina Germany GmbH, a to konkrétně Landliebe Grießpudding Traditionell a Landliebe Grießpudding Zimt (datum minimální trvanlivosti 10. 03. 2011, hmotnost 150 g) a Landliebe Grießpudding Traditionell, Landliebe Grießpudding Zimt, Landliebe Grießpudding Milchschokolade a Landliebe Grießpudding Vanille (datum minimální trvanlivosti 04. 03. 2011, hmotnost 150 g).

„Výrobky mohou obsahovat peroxid vodíku, který je nebezpečný lidskému zdraví. Informace, které SZPI obdržela, byly okamžitě postoupeny Státní veterinární správě, která zahájila šetření u společnosti Alimpex Food, která výrobky v ČR distribuuje,“ doplnila Hoferková.

SZPI nyní čeká na výsledky šetření veterinární správy, zda byly tyto výrobky distribuovány do tržní sítě. „Vzhledem k závažnosti celého případu a z důvodu předběžné opatrnosti varuje SZPI spotřebitele před konzumací těchto pudingů,“ uzavřela Hoferková.