Jak ukázal marketingový výzkum projektu NetMonitor, který pro Sdružení pro internetovou reklamu zrealizovala výzkumná agentura Mediasearch, tři pětiny internetových uživatelů uvádí, že vnímá reklamu na internetu a pětina uživatelů na reklamu klikne v případě, že je zaujme.

V hodnocení množství reklamy v jednotlivých médiích nejlépe dopadly noviny a časopisy spolu s internetem, u kterých zhruba 60 % respondentů uvádí přiměřené množství reklamy, naopak 30 % příliš mnoho reklamy. Po tisku a internetu následuje rádio, kde polovina internetových uživatelů vnímá množství reklamy jako přiměřené a 35 % jako příliš mnoho.

Nejhůře dopadla televize, kde pouze 17 % uživatelů internetu vnímá přiměřené množství reklamy a příliš mnoho reklamy vnímá celých 80 %.

Pokud jde o investice do online reklamy na internetu, v posledním měsíci loňského roku nejvíce investoval Vodafone (24,3 miliónu Kč), následovaný společnostmi Aukro (16,7 miliónu Kč) a Internet Mall (15,5 miliónu Kč).

Zdroj: Admosphere