„S přihlédnutím k dostupným finančním zdrojům nelze do roku 2025 dokončit ani základní síť, protože podle našeho finančního modelu bude na toto období k dispozici jen 500 miliard korun místo potřebných 1,115 biliónu Kč. Soustředit se proto musíme pouze na priority,“ vysvětloval v minulém týdnu Bárta na zasedání hospodářského výboru Sněmovny.

Dálniční síť ČR má v současné době necelých 1200 kilometrů a postavit ještě zbývá přes 900 km. Původně měla být celá páteřní síť hotova již v roce 2010, později se termín posunul na rok 2015, a teď nemá být cílového stavu zdaleka dosaženo ani v roce 2025.

Přednost dostanou obchvaty a opravy

Bárta připouští, že současný stav dopravní sítě ČR z pohledu kvality i funkčnosti výrazně zaostává za infrastrukturou vyspělých západoevropských zemí, což má za následek velkou nehodovost i vysokou míru emisí. Superstrategie kromě toho počítá s růstem intenzity dopravy v ČR do roku 2025 o dalších 25 až 50 procent.

„Prioritu přesto musí dostat výstavba obchvatů měst i údržba a opravy stávající sítě. V roce 2012 proto předpokládám navýšení rozpočtu na údržbu a opravy o více než 100 procent na devět miliard korun,“ informoval poslance Bárta.

Ministr dopravy Vít Bárta (VV)

Ministr dopravy Vít Bárta (VV)

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Kromě obchvatů na silnicích první třídy má k prioritním projektům patřit dokončení rozestavěné dálnice D8 (Praha–Lovosice–hranice s Německem), dálnice D3 mezi Táborem a Českými Budějovicemi, protažení ostravského úseku dálnice D1 do Polska, dokončení silničního okruhu kolem Prahy, pokračování stavby dálnice D11 i rychlostních silnic R 35 (Hradec Králové–Mohelnice) a R6 (Karlovy Vary–Cheb).

V železniční dopravě dostane podle Bárty zelenou budování třetího a čtvrtého tranzitního koridoru a modernizace městských a příměstských tratí. Pro rozvoj vodní dopravy se mají na Labi postavit nové plavební stupně Děčín a Přelouč.

Sněmovní výbor žádá síť dostavět

Hospodářský výbor podrobil návrh superstrategie ostré kritice. „Levice i pravice se shoduje na prioritě dostavit páteřní dálniční síť,“ zdůraznil poslanec Jaroslav Plachý (ODS), podle nějž je pro Česko nebezpečné rezignovat na výstavbu nezbytné infrastruktury. „Kdyby přitom Bárta přišel s jakýmkoliv návrhem, jak potřebné peníze získat, poslanci by ho podpořili,“ ujistil Plachý.

Ještě ostřejší slova zvolil předseda hospodářského výboru Milan Urban (ČSSD), jenž superstrategii označil za „nesourodou skládačku různých politik“.

V současné době prochází superstrategie meziresortním řízením a na připomínky je čas do konce února. O tom, jestli bude přes řadu výhrad přijata, rozhodne Nečasova vláda, jíž chce Bárta svůj návrh předložit ke schválení nejpozději v květnu.