„Jedná se o významný nástroj v boji proti daňovým únikům s pozitivním dopadem na veřejné rozpočty,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09). Podle něj je v zájmu České republiky uzavřít co nejvíce podobných dohod. V tuto chvíli se nachází v různé fázi vyjednávání další tři smlouvy, z toho jedna těsně před uzavřením.

„Na základě těchto smluv je možné obdržet informace potřebné pro účely správy daní, tedy zejména možnost prověřit, zda příjem nebo majetek českých daňových subjektů byl řádně zdaněn,“ upozornil generální ředitel Jan Knížek, šéf daňové správy. Podle Knížka to bude možné bez ohledu na to, zda jsou potřebné informace v držení bank nebo jiných finančních institucí.

Obě dohody nyní musí projít standardním legislativním procesem v ČR i v zemích smluvních partnerů.

Ostrov Guernsey se rozkládá v Lamanškém průlivu a je britskou korunní dependancí. Ostrov Man leží v Irském moři a představuje samosprávné závislé území britské koruny.