V roce 2010 putovalo do výstavby a rekonstrukce téměř 10,2 miliardy korun, více než miliarda korun směřovala na opravy.

„Miliardové investice plynuly například do strategických staveb, do nákupu nových transformátorů a elektroměrů, dále do vyvolaných staveb zákazníky, do životního prostředí a ekologie a samozřejmě do oprav,“ vypočítává generální ředitel ČEZ Distribuce Richard Vidlička.

Mezi nejvýznamnější investice loni patřila dostavba téměř 38 km nového vedení velmi vysokého napětí v úseku mezi transformovnami Mírovka – Hlinsko. Celkové náklady na stavbu dosáhly 500 miliónů korun.

Podle Holingerové byla nucena společnost ČEZ Distribuce investovat přibližně 530 miliónů korun do technických úprav distribuční soustavy pro připojení fotovoltaických a větrných elektráren u staveb, které byly dokončeny v roce 2010.

„Tyto investice jsou další položkou prodražující fungování elektrizační soustavy a promítají se do regulované ceny dodávky elektřiny pro konečné zákazníky,“ připomněla mluvčí.