Technická správa komunikací hlavního města Prahy vypsala tendr v polovině roku 2009. Platit měl na období 2009 až 2011. Systém měl řidičům předávat informace o stupni dopravy, kolonách, dopravních nehodách, povětrnostních podmínkách, omezeních či uzavírkách.

Zadavatel v soutěži vybral nabídku firmy ELTODO EG, a.s. Tendr u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) napadlo sdružení Kapsch, které v Česku provozuje systém mýtného na dálnicích. Podle sdružení byla zadávací dokumentace "šita na míru konkrétnímu uchazeči". Kapsch u ÚOHS napadl zadávací podmínky.

Uchazeč nemohl vyvodit, co vlastně zadavatel chce

Antimonopolní úřad po posouzení případu našel několik chyb. Konstatoval, že byla porušena zásada transparentnosti. Konkrétně našel chyby u hodnotícího kritéria "technické řešení". Podle úřadu si uchazeči "nemohli učinit jasnou a konkrétní představu o způsobu hodnocení tohoto kritéria," uvedl v aktuálním rozhodnutí předseda ÚOHS Petr Rafaj.

Podle něj byla specifikace způsobu hodnocení neurčitá. "Způsob hodnocení je formulován značně vágně a neurčitě a neumožňuje uchazečům utvořit si představu o prioritách zadavatele, tím pádem ztěžuje zpracování nabídky tak, aby tyto požadavky odrážela," uvedl Rafaj.

Podle ÚOHS Technická správa komunikací hlavního města Prahy chybovala i tím, že odmítla část námitek sdružení Kapsch jako opožděných. ÚOHS zjistil i další chybu, ta ale neměla vliv na výběr nejvhodnější nabídky.