I když většina respondentů v průzkumu uvedla, že elektromobily nebudou v příštích pěti letech dostupné pro masový trh, je důležité do této kategorie vozidel investovat. Ze všech alternativních pohonných hmot či technologií plánuje téměř 90 procent dotázaných v příštích pěti letech investovat do hybridního pohonu, elektrického pohonu na baterie či do vodíkových palivových článků.

Hlavní problém výrobců automobilů budou i nadále představovat nadbytečné kapacity, a to jak pro vyspělé, tak pro rozvíjející se trhy. Téměř dvě třetiny respondentů se domnívají, že nejvíce přehlcené jsou trhy v USA, Japonsku a Německu. Zajímavé je, že značně přehlcená by do pěti let měla být i Čína a Indie.

Většina výrobců automobilů je přesvědčena, že zvýšený export na nové trhy by jim mohl přinést úlevu. Mnozí výrobci aut však již na nových trzích budují své továrny, takže možnosti vývozu do těchto lokalit budou v budoucnu nižší.

Pozice na rozvíjejících se trzích je důležitá i pro další růst konkrétních výrobců. Je pochopitelné, že největší očekávání jsou kladena na čínské značky. Avšak hned v závěsu je skupina Volkswagen následovaná skupinou Hyundai/Kia. „To je dobrá zpráva pro Českou republiku i sousední Slovensko, kde mají tyto skupiny své výrobní závody,“ připomněl Jan Linhart ze společnosti KPMG.