Na základě informací od starostů, kteří jednali se zástupci České pošty (ČP), na tento problém upozorňuje Sdružení místních samospráv ČR.

„Pokud Česká pošta cítí nutnost revize sítě pošt, měla by postupovat na základě vyhodnocení širších souvislostí, citlivě a korektně. Tedy nejdříve svůj projekt předložit k diskusi a zvážit připomínky starostů,“ uvedl předseda sdružení Josef Bartoněk.

Například starosta jihočeského Radenína Jaroslav Kraus se s ČP původně dohodl, že poštovní služby převezme obec za měsíční úhradu 10 000 korun. „Dnes je ale ČP ochotna dát nám jen symbolických 2000 Kč. Rádi bychom podpořili udržení poštovních služeb, ale na tyto podmínky jako malá obec s nízkými příjmy nemůžeme přistoupit,“ sdělil radenínský starosta.

Zrušena již například byla pošta v Úlicích na Plzeňsku. „Pňovany, Rájov, Chotěšovičky, Úlice, Hracholusky, Jezná, Nová Jezná, Kníje, Plešnice – tyto všechny obce patřily pod naši poštu. Teď musejí občané složitě dojíždět nebo čekat na vytíženou doručovatelku. Zvláště pro penzisty je to opravdu těžké,“ postěžovala si starostka.

Náhradní doručování u pump a v obchodech

V celé republice má Česká pošta zhruba 3400 poboček. Na otázku Práva, jestli se v rámci úsporných opatření neplánuje rozsáhlé rušení těch ztrátových, odpověděla generální ředitelka ČP Marcela Hrdá: „K rozsáhlému rušení nedojde, vždyť pobočková síť je naší velkou konkurenční výhodou. V některých obcích budou ale v rámci projektu Pošta partner nahrazovány pobočky jinými doručovacími místy, například u benzinových pump či v místních prodejnách.“

Hrdá očekává, že vzhledem k zájmu, který mají o zřízení pošty obchodní centra, obslužných míst České pošty dokonce ještě přibude. Sdružení místních samospráv, které zastupuje přes tisícovku obcí z celé republiky, se ovšem obává pravého opaku.
„Představitelé ČP hovoří o optimalizaci, zatím to ale vypadá na velké rozčarování, které venkov nemůže akceptovat. Proto budeme požadovat nápravu nepřehledné situace,“ prohlásil Bartoněk.