"Za klíčové považujeme, že jsme dodrželi závazek nepřekročit plánovaný deficit. To se stalo díky aktivním opatřením na straně výdajů i snížením nákladů na obsluhu státního dluhu," uvedl mluvčí MF Ondřej Jakob.

MF zároveň upozornilo, že schodek rozpočtu bude ještě mírně upraven v souvislosti se závěrečným zúčtováním sdílených daní územním rozpočtům v prvních pracovních dnech ledna.

Celkové příjmy státního rozpočtu v roce 2010 činily 1000,5 miliardy Kč a celkové výdaje 1156,8 miliardy Kč.

Předloni stát hospodařil se schodkem 192,4 miliardy Kč.