Česká republika má v rámci Evropské unie (EU) daň z příjmů fyzických osob relativně nízkou, její sazba představuje 15 procent. Pracuje se tu však s tzv. superhrubou mzdou, která zahrnuje i sociální pojištění placené zaměstnavatelem a která se v ostatních evropských státech nepoužívá.

„Jde o český vynález, který v ostatních evropských daňových systémech nenajdete. Jednou z jeho nevýhod je, že snižuje průhlednost českého daňového systému a komplikuje jeho srovnání s ostatními zeměmi,“ hodnotí koncept superhrubé mzdy Jan Žůrek z KPMG.

Efektivní srovnatelná sazba je potom 21 až 22 procent. Při srovnání je navíc třeba vzít v úvahu také odvody na sociální pojištění, jež jsou zde výrazně vyšší než v mnohých jiných členských zemích. To pak řadí Českou republiku v evropské sedmadvacítce zhruba k průměru.